Latvijas Atveseļošanas un noturības plāns nepietiekami veicina ES Zaļā kursa ieviešanu

Vides organizācijas norāda, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāns Latvijā šobrīd nav pietiekami reformējošs un finansējumu plānots izmantot arī tam neatbilstošiem mērķiem. Organizācijas uzskata, ka liela daļa ANM plānā ietverto investīciju paredzētas, lai aizlāpītu īstermiņa budžeta deficītu, un plāns, pretēji tā būtībai, var kavēt ES Zaļā kursa ieviešanu un neved strukturālu reformu virzienā. Latvijas […]

Lasīt vairāk