Skip to content

Atklāta LU mācībspēku un studentu, kā arī vides organizāciju vēstule par J. Paidera kunga izteikumiem masu saziņas līdzekļos

Latvijas Universitātes

Rektoram prof. Indriķim Muižniekam

Jaunievēlētajam rektoram prof. Gundaram Bērziņam

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekānei, prof. Zaigai Krišjānei

LU Akadēmiskās ētikas komisijai

Rīgā

2024. gada 22. martā

Atklāta vēstule par J. Paidera kunga izteikumiem masu saziņas līdzekļos

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz nepamatotajiem un apmelojošajiem izteikumiem, kuri izskanējuši Latvijas Universitātes (LU) docenta Jura Paidera rakstā “Vai “zaļo” aktivitātes ir nelabvēļu interesēs?”, kas publicēts 12. martā izdevumā “Dienas Bizness” un pārpublicēts portālā “Zeme un Valsts” 14. martā.

J. Paidera kungs savā rakstā apgalvo: “Izskatās, ka pašlaik Putina agresīvie plāni Latvijā tiek īstenoti, piesedzoties ar zaļajām idejām, Zaļo kursu un izmantojot kā ietekmes aģentus gan labticīgos, noderīgos zaļos idiotus, gan jo īpaši – zaļos aktīvistus un ekstrēmistus. Pašlaik Latvijas drošības apdraudējums ir zaļais ekstrēmisms un tā īstenotā pārmērīgo prasību uzspiešana visos varas līmeņos, ieskaitot tiesu varu un pat Satversmes tiesu, lai mazinātu iespējamo pretestību un pretdarbību Putina agresijas gadījumā. Var paust pamatotas aizdomas, ka pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos zaļie ekstrēmisti uzdarbojas kā Putina agresīvās politikas ietekmes aģenti.”

Norādām, ka J. Paidera kunga augstākminētais apgalvojums ir bez pamata un pierādījumiem. Tas tiešā veidā aizskar tos Latvijas Universitātes darbiniekus, kuri godprātīgi attiecas pret savu pētniecisko un studiju darbu un iestājas par Latvijas dabas vērtībām. J. Paidera kunga rakstītais apvaino Latvijas vides un dabas aizsardzības organizācijas, kā arī citus dabas un vides aizsardzības jomās strādājošos un tos, kas ir aktīvi pilsoniskajā līdzdalībā.

J. Paidera kungs LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē pasniedz kursu “Vides komunikācija”, taču šāda rīcība ir pretrunā ar vides komunikācijas principiem. Tos Nacionālajā enciklopēdijā definē R. Ernšteins (2023) – galvenie vides komunikācijas mērķi ir vides izpratnes/apziņas veidošana; vides pārvaldības efektivizēšana caur sadarbību un ieinteresēto pušu partnerību; uz līdzdalību/dialogu balstītas vides politikas plānošana un realizācija; ilgtspējīga ekonomika/dzīvesveids; sadarbība kopēju mērķu vārdā; viedokļu saskaņošana; konfliktu preventīva novēršana/risināšana.

J. Paidera kunga rīcība ir arī pretrunā ar Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas kodeksu:

  • 2.2. principu “Godprātība un taisnīgums”, kas “raksturo krietnu, argumentētu, savstarpējā uzticamībā balstītu rīcību, kas attur no interešu konflikta, maldināšanas, savtīguma, vērtējuma neobjektivitātes, plaģiātisma”. Augstāk minētie J. Paidera kunga bez pierādījumiem izteiktie apmelojumi rada pamatu aizdomām par apzinātu neslavas celšanu.
  • 2.3. principu “Atbildība”, kas “nozīmē gatavību pildīt akadēmiskās saistības, paredzēt savas rīcības sekas un atturēties no rīcības, kas var nodarīt kaitējumu akadēmiskajam darbam, koleģiālām attiecībām un sabiedrībai.” J. Paidera kunga rīcība rada bažas par saturu, kādu viņš nodrošina savā akadēmiskajā darbā kursa “Vides komunikācija” pasniegšanā.

Aicinām izvērtēt Dr. geogr., LU docenta Jura Paidera rīcības ētiskumu, likumību, ietekmi uz Latvijas Universitātes reputāciju, kā arī piemērotību LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes kursa “Vides komunikācija” pasniegšanai.

Vēstuli parakstījuši:

LU mācībspēki un studenti (pirmā parakstītāja visu vārdā)

Dr. biol., LU Bioloģijas fakultātes docente Brigita Laime

Dr. biol., LU Bioloģijas fakultātes asoc. profesors Ainārs Auniņš

Dr. biol., LU Bioloģijas fakultātes profesors Guntis Brūmelis

Dr. biol., LU Bioloģijas fakultātes docents Andris Avotiņš

LU Bioloģijas fakultātes vecākā laborante Dagmāra Čakstiņa

Dr. biol., LU Bioloģijas fakultātes asoc. profesore Iluta Dauškane

Dr. hab. biol., LU Bioloģijas fakultātes profesors Ģederts Ieviņš

Dr. ģeogr., LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vadošā pētniece Gunta Kalvāne

Dr. biol., LU Bioloģijas fakultātes asoc. profesors Uldis Kondratovičs

Dr. biol., LU Bioloģijas fakultātes asoc. profesore Līga Ozoliņa-Molla

Dr. biol., LU Bioloģijas fakultātes vadošais pētnieks Jānis Priednieks

Dr. geogr., LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asoc. profesore Solvita Rūsiņa

LU Bioloģijas fakultātes lektore, Latvijas Entomoloģijas biedrības valdes priekšsēdētāja Rūta Starka

Dr. biol., LU Bioloģijas fakultātes docents Guntis Tabors

Dr. biol., LU Bioloģijas fakultātes docents Didzis Tjarve

Dr. geogr., LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asoc. profesore Anita Zariņa

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vides zinātņu maģistra studiju programmas studenti: Kristīne Ketrina Putniņa, Linda Zuze, Anete Naruška

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dabaszinātņu doktora studiju programmas studenti: Karīna Ješkina, Maija Fonteina-Kazeka

Latvijas vides un dabas aizsardzības organizācijas (pirmais parakstītājs visu vārdā)

Biedrības “Zaļā brīvība” valdes loceklis Valters Kinna

Biedrības “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus

Nodibinājuma “Pasaules dabas fonds” direktors Jānis Rozītis

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Raivis Bahšteins

Nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds” padomes priekšsēdētājs Andrejs Briedis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *