Skip to content

Atjaunīgā siltumenerģija visiem: MANIFESTS

Pieaugot fosilās gāzes cenai, miljoniem eiropiešu sastopas ar arvien lielāku enerģētiskās nabadzības risku. Skaidrāk kā jebkad agrāk – mums nepieciešama atjaunīga un pieejama enerģija visiem. Globālā enerģijas cenu krīze ir parādījusi, cik Eiropa ir ievainojama attiecībā pret svārstīgiem starptautiskajiem gāzes tirgiem, ņemot vērā mūsu atkarību no fosilās gāzes importa 90% apmērā.

Vienlaikus Eiropa sastopas ar klimata krīzi: šobrīd ir īstais laiks paātrināt energopāreju visā sabiedrībā. Bet ne visi uzdevumi ir vienlīdz sarežģīti un emisijas siltumapgādes un aukstumapgādes sektoros ir vieglāk mazināmas nekā citos: atjaunīgos resursos balstīti, bezemisiju siltum- un aukstumapgādes risinājumi tirgū ir pieejami jau gadiem un kļuvuši par pārbaudītām tehnoloģijām.

Vēl jo vairāk, Eiropas balstīšanās uz fosilo kurināmo iedzīvotāju mājokļos ir arī risks sabiedrības veselībai, kas pasliktina iekštelpu gaisa kvalitāti un veicina pilsētas gaisa piesārņojumu. Pievēršanās klimata krīzei un sabiedrības veselības krīzei iet roku rokā.

Neskatoties uz klimata krīzes padziļināšanos un veselības riskiem, daudzu Eiropas valstu valdības turpina subsidēt un veicināt fosilās gāzes katlu un naftas produktu sadedzināšanas iekārtu uzstādīšanu. Šie tuvredzīgie pasākumi ieslēgs mājsaimniecības dārgās un piesārņojošās fosilā kurināmā sistēmās arī turpmākajās desmitgadēs.

Ir laiks izbeigt mūsu atkarību no fosilā kurināmā, noraidīt viltus risinājumos, ko piedāvā fosilo energoresursu industrija, un pārvirzīt atbalstu un rīcībpolitikas virzienā, kas paātrina energoefektivitātes pasākumu un atjaunīgās enerģijas risinājumu izmantošanu.

Mēs ticam, ka ikvienam vajadzētu būt tiesībām uz pieejamu un ilgtspējīgu atjaunīgo enerģiju, lai apsildītu vai atvēsinātu savus mājokļus. Mums visiem pienākas tiesības uz komfortabliem, energoefektīviem, veselīgiem mājokļiem, kas neveicina klimata un veselības stāvokļa pasliktināšanos.

Eiropa atrodas krustcelēs, saskaroties ar izvēli starp turpmāko atkarību no fosilā kurināmā un citām piesārņojošām enerģijas formām iepretim tādu risinājumu paplašināšanai, kas samazina enerģijas patēriņu un ir balstīti uz atjaunīgās enerģijas piegādi. Atbilde ir skaidra: izmantojot atjaunīgos resursus, siltumapgāde un aukstumapgāde ir lētāka, rada mazāk emisijas, mazina gaisa piesārņojumu un ir piemērota rīcībai plašākā mērogā.

Taču šo tiesību īstenošana vēl ir tālu. Sākotnējās mājokļu atjaunošanas un atjaunīgo resursu apkures sistēmu uzstādīšanas izmaksas nozīmē, ka šie risinājumi nav pieejami visiem, īpaši mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem. Eiropas Savienībai un nacionālajām valdībām ir strauji jāpaplašina pogrammas, kas nodrošina, ka visas mājsaimniecības var gūt labumu no enerģijas taupīšanas un atjaunīgās enerģijas tehnoloģijām. Lai sasniegtu šo pāreju, būs nepieciešams arī mainīt fosilā kurināmā lomu enerģijas tirgū, pārtraucot izmantot lielu daļu esošo gāzes tīklu, neveidojot jaunus pieslēgumus dzīvojamā sektorā, veicinot pieeju vietējiem atjaunīgajiem resursiem un centralizētajai apkurei, kā arī pārtraucot gāzes katlu tirdzniecību. Patērētāji ir jāaizsargā no svārstīgām gāzes cenām, no sarūkošu gāzes tīklu uzturēšanas izmaksām un maldinošas informācijas par šķietamo fosilā kurināmā ilgtspēju vai gāzes infrastruktūras dekarbonizāciju nākotnē. Patērētajiem jābūt tiesībām aktīvi līdzdarboties energopārejā pilsētās un citās apdzīvotās vietās, aizstājot fosilo kurināmo ar atjaunīgo enerģiju.

Mums ir jāsilda savi mājokļi, nevis planēta: pārslēgšanās prom no fosilā kurināmā, lai pilnīgi dekarbonizētu mūsu mājokļus, ir viena no šīs dekādes klimata prioritātēm.

Mēs, zemāk parakstījušās sabiedriskās organizācijas, vēršamies pie Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un dalībvalstīm, lai to darītu iespējamu ar šādiem pasākumiem:

Apgūt enerģijas taupīšanu un pietiekamību: Tīrākā, lētākā enerģijas forma ir tā, ko mēs nepatērējam, un mums ir jāpanāk, lai katrs spētu renovēt savus mājokļus.

Noraidīt nepareizus risinājumus: Aizvietot fosilo kurināmo ar atjaunīgajiem resursiem; ttehnoloģijas ir zināmas un siltumapgādes vai aukstumapgādes dekarbonizācija jau šobrīd var pilnīgi balstīties uz atjaunīgām, ilgtspējīgām un bezemisiju tehnoloģijām.

Aizsargāt mazaizsargātos patērētājus: Nodalīt fosilā kurināmā subsīdijas no atjaunīgās enerģijas risinājumiem: lai gan tehnoloģijas ir nobriedušas, konkurētspējīgas un ar plašu potenciālu, barjeras, kas attur miljoniem mājsaimniecību no labuma gūšanas no atjaunīgajām siltumapgādes un aukstumapgādes tehnoloģijām, arvien ir pārāk augstas.

Mūsu vīzija:

  • Visi Eiropā dzīvo komfortablos, drošos un veselīgos apstākļos, vienlaikus aizsargājot planētu.
  • Mājokļu īpašnieki un īrnieki gūst adekvātu atbalstu pieejai ilgtspējīgiem atjaunīgo energoresursu apkures risinājumiem un pienācīgiem, energoefektīviem un pieejamiem mājokļiem.
  • Demokrātiska energosistēma atbalsta cilvēkus un planētu: balstīta uz nulles-emisiju ēkām ar ļoti augstu energoefektivitātes sniegumu 100% atjaunīgās energosistēmas ietvaros.

Manifesta autori ir Eiropas vides organizāciju tīkli, kuru biedrs ir arī “Zaļā brīvība”

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *