Skip to content

Aicinām iesniegt piedāvājumus mobilitātes un transporta nabadzības mazināšanas plānu izstrādē 

Biedrība “Zaļā brīvība” aicina interesentus iesniegt savus piedāvājumus divu pašvaldību plānu izstrādei mobilitātes jomā un transporta nabadzības mazināšanas jomā:

Daugavpils valsts pilsētai – esošās situācijas izpēte un turpmākā veloinfrastruktūras un elektroauto infrastruktūras attīstības plāna sagatavošana.

Rēzeknes novadam – transporta nabadzības samazināšanas plāna izstrāde, iekļaujot datus par esošo situāciju un apzinot piemērotākos risinājumus, kā arī investīcijas, kas nepieciešamas identificēto izaicinājumu mazināšanai.

Darbs sastāv no vidēja termiņa (10 gadu) plānu izstrādes Daugavpils valsts pilsētai un Rēzeknes novadam – viens par mobilitāti (velo, elektrotransporta un gājēju infrastruktūra) un otrs par transporta nabadzību.

1) Daugavpils valsts pilsētai – plāna izstrāde par konkrētām mobilitātes tēmām, kas būs daļa no Daugavpils pilsētas mobilitātes plāna (pilns plāns, ieskaitot komponentes par sabiedrisko transportu, nav šī konkursa sastāvdaļa):

  1. Veloinfrastruktūras kvalitātes esošās situācijas izpēte (veloceliņi, velonovietnes, uzglabāšanas stacijas, apkopes punkti u.c.), identificējot problēmjautājumus, tajā skaitā nosakot optimālo infrastruktūras izvietojumu un apkopojot un analizējot datus par veloceliņu intensitāti.
  2. Optimāla gājēju ielu izvietojuma noteikšana ar prioritāti gājēju un velosipēdu satiksmei.
  3. Esošās elektromobilitātes infrastruktūras kvalitātes situācijas izpēte (uzlādes punktu skaits/atrašanās vieta, citi atbalsta veidi (priekšrocības satiksmē, stāvvietas)), identificējot problēmjautājumus, tai skaitā nosakot optimālo uzlādes staciju/punktu izvietojumu, ierosinot citas atbalsta vai priekšrocību formas, kas mudinātu iedzīvotājus un uzņēmumus izvēlēties elektromobiļus, nevis iekšdedzes dzinēju automašīnas.
  4. Kartogrāfisko materiālu izstrāde:

− Shēmas esošajiem un optimālajiem veloceliņiem (ieskaitot velosipēdu novietni

stacijas transporta mezglos, ja tiek secināts, ka šāda infrastruktūra ir nepieciešama).

− Shēmas esošo un optimālo ielu izvietošanai ar prioritāti uz gājēju un velosipēdu satiksmi.

− Shēmas esošajiem un optimālajiem elektromobiļu uzlādes punktiem.

  1. Aktīva dalība un rezultātu/ieteikto risinājumu prezentēšana divos iedzīvotāju forumos, kas organizēti par konkrētajām tēmām, kā arī sabiedrības, īpaši vietējo kopienu, viedokļu un ieteikumu iekļaušana gan esošās situācijas novērtējumā, gan optimālo plānu izstrādē (šīs klātienes tikšanās un citus iesaistes formātus organizēs un finansēs biedrība “Zaļā brīvība” (turpmāk – Pasūtītājs)). Viens forums tiks organizēts viena līdz trīs mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas, lai apkopotu sākotnējo iedzīvotāju viedokli par esošo situāciju/vēlamajiem risinājumiem. Otrais forums tiks organizēts četrus līdz piecus mēnešus pēc līguma parakstīšanas, lai iepazīstinātu ar iespējamiem risinājumiem un apkopotu iedzīvotāju atsauksmes.
  2. Plānā jāiekļauj atsevišķa nodaļa par pētījuma posmā izmantoto metodoloģiju.
  3. Plānā jāiekļauj kopsavilkums angļu valodā.
  4. Plāna projekts būs jāiesniedz Pasūtītājam un pašvaldībai komentāru sniegšanai, un konsultantam šie komentāri jāņem vērā.
  5. Būs nepieciešamas vismaz divas prezentācijas – viena par projektu atsauksmju vākšanai un otra par gala plānu – pašvaldībai un Pasūtītājam.

2) Rēzeknes rajonam – transporta nabadzības samazināšanas plāna izstrāde:

a. Pētījums, datu vākšana un pārskata sagatavošana par esošo transporta nabadzības situāciju Rēzeknes rajonā. Tajā jāiekļauj visi transporta nabadzības aspekti, kā to definējis Eiropas Parlamenta pētniecības dienests:

− nav transporta pieejamības (transporta iespēju trūkums vai zems biežums, ko dēvē arī par mobilitātes nabadzību);

− nav transporta pieejamības (piemēram, cilvēkiem ar kustību traucējumiem);

− zema transporta pieejamība (nespēja segt transporta izmaksas);

− pārāk daudz laika pavadīts ceļā (saukta arī par laika nabadzību);

− neatbilstoši transporta apstākļi (pieejamās transporta iespējas ir bīstamas vai nedrošas).

Tāpat ir jāidentificē un jāanalizē nākotnes izaicinājumi, kas radīsies tādu ārējo faktoru ietekmē kā fosilā kurināmā nodokļu vai noteikumu izmaiņas.

b. Piemērotāko risinājumu, kā arī efektīvāko un nepieciešamo investīciju apzināšana, lai mazinātu izpētes posmā identificētos esošos un nākotnes izaicinājumus.

c. Sabiedriskā transporta shēmu izstrāde (esošā situācija un piedāvāta optimālāka shēma). Jāapsver arī papildu kartogrāfisko materiālu izstrāde, ja izpētes laikā tiek identificēts izaicinājums un/vai risinājums, kam ir atšķirīgs ģeogrāfisks raksturs un, ja no tā būtu labums.

d. Aktīva dalība un rezultātu/ieteikto risinājumu prezentēšana divos iedzīvotāju forumos kā arī sabiedrības, īpaši vietējo kopienu, viedokļu un ieteikumu iekļaušana gan esošās situācijas novērtējumā, gan optimālo plānu izstrādē (šīs klātienes tikšanās un citus iesaistes formātus organizēs un finansēs Pasūtītājs). Viens forums tiks organizēts viena līdz trīs mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas, lai apkopotu sākotnējo iedzīvotāju viedokli par esošo situāciju un vēlamajiem risinājumiem. Otrais forums tiks organizēts četrus līdz piecus mēnešus pēc līguma parakstīšanas, lai iepazīstinātu ar iespējamiem risinājumiem un apkopotu iedzīvotāju atsauksmes.

e. Plānā jāiekļauj atsevišķa nodaļa par pētījuma posmā izmantoto metodoloģiju.

f. Plānā jāiekļauj kopsavilkums angļu valodā.

g. Plāna projekts būs jāiesniedz Pasūtītājam un pašvaldībai komentāru sniegšanai, un konsultantam šie komentāri jāņem vērā.

h. Vismaz divas prezentācijas – viena par melnrakstu atsauksmju apkopošanu un otra par galīgo plānu – pašvaldībai un Pasūtītājam.

Ar pilnu specifikāciju angļu valodā un termiņiem iespējams iepazīties šeit.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2024. gada 21. februāris

Jautājumu gadījumā sazināties:

Maksis Apinis, +371 29583781, maksis.apinis@bankwatch.org

Foto: Unsplash

Projektu “RePower the Regions: Ambiciozi un iekļaujoši tīras enerģijas plāni reģionu taisnīgai pārejai” līdzfinansē LIFE programma un Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *