Sociālā un solidaritātes ekonomika

Eiropas gads attīstībai Zaļajā brīvībā ir nozīmīgs arī ar Eiropas Komisijas programmas EuropeAid (uzsaukuma numurs EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI) līdzfinansēto projektu Sociālā un solidaritātes ekonomika kā attīstības pieeja ilgtspējai Eiropas gadā attīstībai un turpmāk (SSEDAS: Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability in EYD 2015 and beyond, DCI-NSAED/2014/352-248).

 

Par projektu

SUSY_Logo_TurquoiseClaim_WhiteBackground

Te ir projekta vispārīgs apraksts latviešu valodā

Ieskaties projekta oficiālajā mājaslapā un izlasi informāciju par projektu un tā jaunumiem latviešu un angļu valodā.

Lejupielādē un izlasi projekta bukletu

Te ir vāki izdales materiāliem, plakāts, roll-up stenda makets, maskota SUSY figūra.

Projekta informatīvos materiālus drukājam uz 100% otrreizējās pārstrādes eko papīra. To veic mūsu draugi – SIA Digitālā Pele no Ogres, kas arī mīl dzīvot zaļi! 

 

Pētniecība

baber

Pētniecība ir projekta pirmā darbības joma. Uz to balstās visas pārējās projekta aktivitātes.

Iepazīsties ar pētījumu par sociālās un solidaritātes ekonomikas idejām sociālajā uzņēmējdarbībā Latvijā – ziņojums latviešu valodā un ziņojums angļu valodā.

Izlasi projekta pētnieces Evijas Caunes pārdomas par projektu un veikto pētījumu.

 

Projekta aktivitātes 

SUSY_kerraKompetenču pilnveide ir projekta otrā darbības joma. Tajā aktualizējam jautājumu par sociālās un solidaritātes ekonomikas lomu globālajā cīņā par nabadzības samazināšanu un ilgtspējīga dzīvesveida nodrošināšanu vietējā kopienā, un aicinām līdzdarboties sociālajā un solidaritātes ekomonikā, sociālajā uzņēmējdarbībā un attīstības sadarbībā iesaistītās puses.

Par sociālās un solidaritātes ekonomikas idejām, aktīvistiem un pieredzi tu vairāk uzzināsi piedaloties dažādās projekta aktivitātēs:

tīklošanās semināri, kuros iepazīstamies un stiprinām sadarbību, pārdomājam savas darbošanās ietekmi uz vietēja un globāla līmeņa attīstību, apskatām atšķirības un līdzības starp sociālo un solidaritātes ekonomiku un sociālo uzņēmējdarbību, noskaidrojam sociālā uzņēmēja statusu un prioritātes LV, un diskutējam par sociālo uzņēmējdarbību kā nabadzības mazināšanas un līdzsvarotas attīstības instrumentu vietējā un pasaules kopienā. No 2015. gada decembra līdz 2016. gada aprīlim organizēsim desmit tīklošanās seminārus. Labprāt atbalstām Latvijas reģionus un organizējam tīklošanās seminārus pie tiem, kas uzaicina. Sazināmies!

Pirmais sociālās un solidaritātes ekonomikas tīklošanās seminārs Rīga, Zaļās brīvības birojs.

– uz dialogu orientēti semināri

Ekonomikas & globālie izaicinājumi – kādas ir alternatīvas? 21.04.2016, plkst 17:30, Nordic Club House Kalēju iela 3.

Pieredzes tirdziņš vides organizācijām, kopienu pārstāvjiem, praktiķiem, aktīvistiem un interesentiem par solidaritātes ekonomikas pieredzi 12.05.2016, LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Torņakalns, Jelgavas iela 1.

– mācību semināri

Seminārus organizējam ar mērķi veicināt izpratni par sociālo un solidaritātes ekonomiku, uzzināt kopīgās pieredzes un labos piemērus Latvijā un pasaulē. Vairāk informācija par semināriem pieejama šeit.

– konkursi un festivāli

Starptautisks dokumentālo un sociālo filmu konkurss un festivāls TERRA DI TUTTI

 

Interešu aizstāvība

SUSY_mouse

Interešu aizstāvība par sociālās un solidaritātes ekonomiku ir projekta trešā darbības joma. To īstenojot, apmeklējam Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdes, kur tiek izstrādāts Sociālās uzņēmējdarbības likums.

Iepazīsties ar mūsu viedokli Sociālās uzņēmējdarbības likuma izstrādi:

SUSY par sociālās uzņēmējdarbības likuma virzību Latvijā

SUSY par mērķa definējumiem topošajā Sociālās uzņēmējdarbības likumā Latvijā

Interešu aizstāvības plāns

Viedokļa raksts par sociālo un solidaritātes ekonomiku

 

Sociālās un solidaritātes ekonomikas pieredžu virtuālā karte

SUSY_world

Sociālās un solidaritātes ekonomikas pieredžu kartēšana ir projekta ceturtā darbības joma. To veicam kopā ar visiem projekta partneriem un veidojam virtuālu karti, kurā varēsim sameklēt ar sociālo un solidaritātes ekonomiku saistīto Eiropas labās prakses pieredzi. Ar sociālo un solidaritātes ekonomiku saistīto labās prakses pieredzi mēs saprotam jebkuru  formālu vai neformālu darbību, tai skaitā sociālo uzņēmējdarbību, kuras mērķis ir sociālas, kultūras un vides pārmaiņas dzīves kvalitātes uzlabošanai un nevienlīdzības mazināšanai vietējā kopienā.

Aicinām aktīvistus, organizācijas un sociālos uzņēmējus pieteikt savu pieredzi iekļaušanai virtuālajā kartē!

 

Sociālajos medijos izmantotais projekta tēmturis: #SUSY_project 

Jautā, ierosini un piedalies: inga@zalabriviba.lv un lauma@zalabriviba.lv

 

European_UnionProjektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība. Par materiāla saturu atbild tikai biedrība “Zaļā brīvība”, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

 

EYD_motto_LV             ega