Uzzini 13. Saeimas vēlēšanās kandidējošo partiju redzējumu par enerģētikas nozares nākotni Latvijā, iepazīstoties ar Zaļās brīvības veidotu barometru, kurā partiju atbildes vērtē nozares lietpratēji!

Globālais enerģijas patēriņš palielinās, turklāt lielākā daļa tiek ražota, izmantojot fosilos enerģijas resursus, kas ir būtiska problēma ne tikai no vides kvalitātes un klimata pārmaiņu, bet arī no valsts drošības un ekonomiskās attīstības viedokļa. Lai arī esam neatkarīga valsts, katru dienu maksājam Krievijai par dabas gāzes resursiem, tādā veidā turpinot ekonomisko un politisko atkarību no kaimiņvalsts. Ražojot enerģiju no vietējiem resursiem, turklāt ilgtspējīgiem, atjaunīgiem resursiem, tiek veicināta vietējās ekonomikas attīstība un mazināta atkarība no importētājvalstīm. Svarīgi apzināties – jo mazāk enerģijas mēs tērējam, jo mazāk tā jāražo un, attiecīgi, arī mazāk jāimportē un jāpiesārņo vide. Energoefektivitāte un ilgtspējīga resursu izmantošana ir mūsu darba princips, kā arī būtiski ir apzināt to, cik pieejama ir ne tikai enerģētika, bet arī energoefektivitātes pakalpojumi. Mēs nebaidāmies runāt par enerģētisko nabadzību kā Eiropas, un īpaši Latvijas, problēmu un iesaistāmies tās risināšanā!

Biedrība “Zaļā brīvība” Latvijā izveidojusi enerģētikas ekspertu, profesionāļu, uzņēmēju un asociāciju sadarbības darba grupu, kurā, sadarbojoties dažādām mērķgrupām, tiek kopīgi apzinātas nozares problēmas un iespējas. Darba grupā kopīgi tiek plānots, kā veicināt un nodrošināt ilgtspējīgas enerģētikas attīstību Latvijā, lai tīra un godīga enerģija būtu pieejama visiem.

p01-page-001

brizga_energija 1
selina_energija 1