Godīgas tirdzniecība festivālos un izstādēs

Biedrība Zaļā brīvība jau vairākus gadus popularizē godīgo tirdzniecību izstādēs un festivālos. Arī šogad ir plānota dalība ar godīgās tirdzniecības stendu starptautiskā izstādē Riga Food 2014, kas no 4.-7. septembrim norisināsies Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā. Pasākumu mērķis ir sasniegt plašu pieaugušo auditoriju un tos iepazīstināt ar godīgās tirdzniecības produktiem, paskaidrot, kā viņi var veicināt godīgāku globālo tirdzniecību un informēt par projekta pasākumiem un produktiem. Pasākumos tiks arī organizētas viktorīnas un konkursi ar kuru starpniecību tiks izplatīti projekta materiāli: godīgas tirdzniecības Ceļvedis, t-krekli un iepirkumu maisiņi.

Īss video no no pirmās izstādes 2008. gadā:

Šis raksts tapis ar projekta “Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Apmācības par Godīgo tirdzniecību

2014. un 2015. gadā biedrība Zaļā brīvība, projekta “Fair Trade: Raising Awareness” ietvaros, paredzējusi Latvijas skolās organizēt vairākus apmācību seminārus par godīgo tirdzniecību. Apmācību mērķis ir skolēnus interesantā un pievilcīgā veidā iepazīstināt ar godīgās tirdzniecības tēmu, izmantojot skolēnu personisku iesaisti tēmā caur lomu spēlēm. Paredzēts, ka katrā apmācību seminārā piedalīsies vismaz 20 skolēni. Apmācībās tiks izmantotas projekta ietvaros sagatavotās prezentācijas, animācijas filmas un videospēle Godīgās tirdzniecības pēddzinis. Skolēniem būs jāveic praktiski uzdevumi, piemēram, jāpārbauda, kuri godīgās tirdzniecības produkti ir pieejami vietējā veikalā. Skolēniem izdalīs arī projekta promocijas materiālus: auduma maisiņus un T-kreklus ar godīgās tirdzniecības tematiku.

20140527_105217

Attēls no semināra Baldonē, 2014.g. maijs

Prezentācijas par godīgo tirdzniecību

Prezentācijas par godīgo tirdzniecību, kas paredzētas skolotājiem, kā vizuālais un informatīvais materiāls, skaidrojot godīgās tirdzniecības principus, ģeogrāfisko pārklājumu un produktu grupas:

Šis raksts tapis ar projekta “Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Darba piedāvājums

Biedrība Zaļā brīvība meklē asistentu daļējas slodzes darbam godīgās tirdzniecības projektos. Amata pienākumos ietilpst:

 • Piedalīties projektu izstrādē un finansējuma piesaistē;
 • Palīdzēt nodrošināt sekmīgu projektu ieviešanu;
 • Organizēt informatīvos un tiešās rīcības pasākumus;
 • Piedalīties projektu atskaišu sagatavošanā.

Pretendentiem nepieciešama interese attīstības un vides aizsardzības jautājumos; labas komunikācijas un plānošanas spējas; labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Interesentus lūdzu līdz šī gada 29. jūnijam sūtīt savu motivācijas vēstule un profesionālās darbības aprakstu (CV) uz janis@zb-zeme.lv

Vairāk par Zaļo brīvību lasīt šeit – http://www.zalabriviba.lv/par-zalo-brivibu/

SEMINĀRS “BEZ ATKRITUMIEM”

Aicinām piedalīties seminārā “BEZ ATKRITUMIEM. Atkritumu samazināšanas iespējas Latvijā”, kas 2014. gada 18. jūnijā no plkst. 12.30 līdz 17.00 notiks Birojnīcā, Dzirnavu ielā 84k-2 (Berga Bazārā), Rīgā.

Seminārā aicināti piedalīties nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, kā arī visi interesenti. Pasākumā dalībnieki tiks iepazīstināti ar biedrības “homo ecos:”, “Latvijas Zaļās kustības” un “Zaļās brīvības” izstrādātajām vadlīnijām “Bez atkritumiem. Vadlīnijas nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai,” kuru mērķis ir stiprināt nevalstisko organizāciju administratīvo kapacitāti, zināšanas un līdzdalību politikas plānošanā un ieviešanā attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atkritumu kā resursu efektīvu izmantošanu.

Semināra ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere sniegs ieskatu atkritumu apsaimniekošanas situācijā Latvijā, Jānis Brizga no biedrības “Zaļā brīvība” stāstīs par bezatkritumu sabiedrības ideju, Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais iezīmēs pašvaldības lomu atkritumu samazināšanā, savukārt dažādās radošās idejās par to, kā salabot, atdot, iemainīt un pārvērst šķietami ārā metamas mantas stāstīs tādu sabiedrisko kustību pārstāvji kā “Buteljons”, “Otra elpa”, “Andelemandele”, “Lude” un citi.

Reģistrējies, aizpildot pieteikuma formu.

Seminārs notiek Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana jautājumos, kas saistīti ar līdzdalību politikas plānošanā un ieviešanā par atkritumiem kā izmantojamiem resursiem” ietvaros.

Sestdien, 10. maijā – Vispasaules Godīgās tirdzniecības diena

10. maijs ir Vispasaules Godīgās tirdzniecības (Fair trade) diena, kuru atzīmēs tūkstošiem mazie ražotāji, zemnieki, amatnieki attīstības valstīs, Godīgās tirdzniecības produktu ražotāji un patērētāji visā pasaulē. “Zaļā Brīvība” aicina cilvēkus arī Latvijā iekļaut Godīgās tirdzniecības produktus savā ikdienas patēriņa grozā, tādējādi atbalstot to ražotājus trešās pasaules valstīs.

Godīgās tirdzniecības sistēma garantē, ka ražotāji un zemnieki attīstības valstīs saņem godīgu atlīdzību par savu darbu. Šajā sistēmā strādā 1,35 miljoni strādnieku un mājsaimniecību 70 jaunattīstības valstīs. Ražotājiem tiek maksāta garantēta iepirkuma cena, papildus bonusi vietējās kopienas attīstībai, tiek veidotas ilgstošas tirdzniecības attiecības, kā arī samazināta starpnieku loma. Papildus godīgai atlīdzībai Godīgās tirdzniecības sistēmā ievēro arī vides ilgtspējas principus, bērnu ekspluatācijas aizliegumu un strādnieku tiesības.

Godīgās tirdzniecības sistēmā ražo tūkstošiem produktu, taču populārākie ir kafija, tēja, šokolāde, kakao. Arī Latvijā ar katru gadu pieejams arvien plašāks Godīgās tirdzniecības produktu klāsts – arvien vairāk produktus var atrast lielveikalu plauktos, plašāks klāsts sastopams ekoveikalos, piemēram, Dabas Dobē, Biotēkā un citos. Godīgās tirdzniecības produktus var atpazīt pēc īpaša marķējuma.

Biedrība “Zaļā Brīvība” aicina Latvijas patērētājus izvēlēties Godīgās tirdzniecības produktus, piemēram, aizstājot vienu ikdienā patērētu produktu ar tādu, kurš ražots Godīgās tirdzniecības sistēmā, un līdz ar to ar savu naudu atbalstot tieši šī produkta ražotājus attīstības valstīs.

Iegādāties Godīgās tirdzniecības kafiju vai tēju ir līdzīgi kā pirkt burkānus pa tiešo no zemnieka tirdziņā, tikai pasaules mērogā – tā mēs atbalstam tieši ražotājus, nevis starpniekus un apjomīga mārketinga izdevumus.

Vairāk par godīgo tirdzniecību uzziniet Zaļās brīvības mājaslapā – http://www.zalabriviba.lv/par-godigu-tirdzniecibu/ un neaizmirstiet aizpildīt aicinājumu ražotājiem izmantot godīgās tirdzniecības šokolādi – http://lv.makechocolatefair.org/

Šis raksts tapis ar projekta “Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Godīgās tirdzniecības kokvilna

Lai izaudzētu tik daudz kokvilnas, no kā var izgatavot vienu t-kreklu, ir nepieciešamas 7 ēdamkarotes lauksaimniecības ķimikāliju. Kokvilnau audzē tikai trijos procentos visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes pasaulē, bet tās audzēšanā izmanto 25 % insekticīdu un 10 % pesticīdu. Šo ķīmisko vielu atliekas var atrast arī apģērbā. Cieš ne tikai vide. Arī zemnieki, kas audzē kokvilnu, parasti ir pakļauti lauksaimniecības ķimikāliju negatīvai ietekmei uz veselību.

Šis raksts tapis ar projekta “Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Consumer Classroom

Consumer Classroom ir sadarbības vietne skolotājiem, kas veltīta patērētāju izglītošanai. Tā sniedz augstas kvalitātes apmācību resursus kopā ar interaktīviem un uz sadarbību vērstiem rīkiem, lai palīdzētu skolotājiem sagatavot stundu plānus, kā arī lai ar tiem dalītos ar saviem skolēniem un citiem skolotājiem visā ES.

Apmeklējiet www.consumerclassroom.eu, reģistrējieties vietnē un jūs varēsiet:

 • Piekļūt lietošanai gataviem resursiem par patērētāju izglītošanu
 • Izmantot interaktīvus nodarbību veidotājus, lai izveidotu nodarbību materiālus
 • Izmantot sadaļu ‘Mana klase’, lai nodarbību materiāli būtu pieejami jūsu skolēniem
 • Izveidot starpskolu projektus ar citām ES vidusskolām
 • Kopā ar savu klasi piedalīties starpskolu konkursā un iegūt braucienu visai klasei uz Briseli!
 • Apspriest savu viedokli ES forumā un dalīties pieredzē
 • Paplašināt savas zināšanas patērētāju izglītošanas jautājumos.