Seminārs „Godīgā tirdzniecība: Maini spēles noteikumus!”

Kādas ir patēriņa ietekmes uz vidi un sabiedrību? Vai produktiem ir ētiskā vērtība? Kādi marķējumi liecina par produktu ilgtspēju? Vai tirgotājiem ir jāuzņemas daļa atbildības var vides un sociālajām problēmām pasaulē? Kā labāk varētu šīs problēmas risināt? Šie bija daži no jautājumiem, kas tika apspriesti biedrības „Zaļā brīvība” organizētajā seminārā „Godīgā tirdzniecība: Maini Spēles noteikumus”, kas 2015. gada 23. janvārī notika biedrības „homo ecos:” telpās. Pasākuma programma pieejama šeit.

Seminārā apskatītas šādas tēmas:

  • Globālās patēriņa tendences un ar to saistītās problēmas pasaulē;
  • Godīgā tirdzniecība un ilgtspējīgas ražošanas marķējumi;
  • Kā padarīt savu un līdzcilvēku patēriņu zaļāku un godīgāku.

Semināra pirmajā daļā dalībnieki diskutēja par vietējā patēriņa globālajām vides ietekmēm, par ko stāstīja biedrības „Zaļā brīvība” vadītājs Jānis Brizga (prezentācija šeit). Tika runāts par globālajām vides problēmām un to sasaisti ar mūsu ražošanas un patēriņa paradumiem, kā arī pasākumiem, kurus varam īstenot vides slodžu samazināšanā. Turpinājumā hidroloģe Diāna Stendzeniece dalījās ar savu pieredzi par dzīvi Senegālā, kur trīs mēnešus strādāja projektā „Ūdens pieejamības veicināšana nabadzīgajiem iedzīvotājiem”. Īss Diānas pieredzes apraksts, kā arī pašas veidotā filmiņa atrodama organizācijas „Glen Latvija” mājaslapā. Prezentācija –  Ūdens nozīme.

Semināra otrajā daļā pārgājām pie vietējā patēriņa sociālās un ekonomiskās ietekmes uz jaunattīstības valstīm. Jānis Brizga un Valters Kinna iepazīstināja klausītājus ar dažādiem eko- un sociālajiem marķējumiem (Jāņa prezentācija – vietējais patēriņš – globālās ietekmes), tai skaitā godīgās tirdzniecības marķējumiem (vairāk par šiem marķējumiem lasiet šeit – http://www.zalabriviba.lv/dzivesveids/godigas-tirdzniecibas-markejumi/).

Semināra trešajā daļā sākās aktīva dalībnieku darbošanās. Viņiem bija jāizpilda uzdevumi (1. grupas uzdevumi un 2. grupas uzdevumi) par diviem projektiem, kas saistīti ar lielveikalu zīmolu produktu un tropisko augļu ilgtspēju. Dalībniekiem bija jānāk klajā ar dažādiem ierosinājumiem par to, kā padarīt lielveikalu produktu piegādes ķēdes caurredzamākas, draudzīgākas videi un ražotājiem attīstības, kā arī attīstītajās valstīs. Semināru dalībnieku idejas tika arī apspriestas ar divi veikalu pārstāvji – uzņēmuma „Maxima Latvijā” koorporatīvo attiecību vadītājs Ivars Svilāns un veikala „Dabas Dobe” līdzīpašnieks Ervīns Labanovskis. Jaunieši uzskatīja, ka lielveikaliem būtu jāuzņemas pilna vides un sociālā atbildība par savu zīmolu produktu piegādes ķēdēm, jānodrošina šo ķēžu caurskatāmība, kā arī aktīvi jāinformē patērētāji par produktu vides un sociālajām ietekmēm. Tirgotāji savukārt atgādināja, ka pircēji Latvijā izvēlas lētākos produktus, bet piekrita, ka produktiem var būt arī kāda papildus ētiskā vērtība.

Pasākuma noslēgumā Inga Belousa no organizācijas „Latvijas Platformas Attīstības Sadarbībai” novadīja interaktīvo spēli „Kafijas krūzītes stāsts”, kurā dalībnieki centās pareizā secībā sakārtot visus dažādos kafijas ražošanas procesus. Tas labi parādīja, to, par ko teorētiski runājām semināra sākumā – ietekmi atstājam ar visām savām darbībām, tomēr ir mūsu spēkos izvēlēties, cik tā būs liela, un ar kādu tendenci. Ingas prezentācija – kafijas_stāsts.

 IMG_0667  IMG_0675
IMG_0668  IMG_0651
 IMG_0655  IMG_0663

Seminārs notika projekta “Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienība un Sabiedrības Integrācijas fonds, atbalstu.

Baner_LV_Latviesu SIF_logo_krasains_pamata_CMYK

Darba piedāvājums

Biedrība Zaļā brīvība 2015. gadā uzsāk vairākus projektus par vides un attīstības jautājumiem. Tāpēc meklējam pilnas vai nepilnas slodzes projektu vadītāju un asistentu, kuru uzdevums būtu popularizēt solidaritātes ekonomiku, izglītot žurnālistus par attīstības sadarbības jautājumiem un izglītotu sabiedrību un lielveikalu pārstāvjus par ilgtspējīgām piegādes ķēdēm, īpaši tropisko augļu sektorā.

Pretendentiem nepieciešama interese attīstības un vides aizsardzības jautājumos, labas komunikācijas un plānošanas spējas, labas latviešu un angļu valodas prasmes, pieredze projektu vadībā un pasākumu organizēšanā.

Interesentus lūdzu līdz 2015. gada 12. janvārim sūtīt savu motivācijas vēstule un profesionālās darbības aprakstu (CV) uz janis@zb-zeme.lv

Vairāk par Zaļo brīvību lasīt šeit – http://www.zalabriviba.lv/par-zalo-brivibu/

Saldi un godīgi – Godīgās tirdzniecības pasākums Berga bazārā

 

image005                      image001                  image003

13. decembrī Rīgā, Berga Bazāra tirdziņā „Baltais tirgus” no 11.00 – 15.00 notiks pasākums, kurā patērētājus iepazīstinās ar Godīgo tirdzniecību un īpaši ar vienu no produktiem – cukuru. Godīgā tirdzniecība ir alternatīva tirgus sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt, lai ražotāji un zemnieki attīstības valstīs saņemtu godīgu atlīdzību. Pasākuma laikā Godīgās tirdzniecības kustības pārstāvji stāstīs par šo sistēmu, kā arī aicinās iesaistīties dažādās ar cukuru saistītās aktivitātēs.

Apmeklētāji varēs piedalīties viktorīnās, spēlēt spēles un mieloties ar Godīgās tirdzniecības saldajiem izstrādājumiem. Pavāra Reiņa Granta vadībā varēs izveidot cukurgailīti no godīgi ražota cukurniedru cukura un rotāt piparkūkas. No 12:00-14:30 saldi muzicēs ģitārists Rihards Lībietis.

Godīgās tirdzniecības sistēmā ražo tūkstošiem produktu, taču populārākie ir kafija, tēja, šokolāde, kakao, kā arī cukurs. Latvijā ar katru gadu pieejams arvien plašāks Godīgās tirdzniecības produktu klāsts – vairāk produktus var atrast lielveikalu plauktos, plašāks klāsts sastopams arī ekoveikalos. Godīgās tirdzniecības produktus var atpazīt pēc īpaša marķējuma.

Biedrība “Zaļā Brīvība” aicina Latvijas patērētājus izvēlēties Godīgās tirdzniecības produktus, piemēram, aizstājot vienu ikdienā patērētu produktu ar tādu, kurš ražots Godīgās tirdzniecības sistēmā, un līdz ar to ar savu naudu atbalstot tieši šī produkta ražotājus attīstības valstīs.

Jānis Brizga, biedrības “ Zaļā Brīvība”  vadītājs skaidro: “ Iegādāties Godīgās tirdzniecības kafiju, tēju vai cukuru ir līdzīgi kā pirkt burkānus pa tiešo no zemnieka tirdziņā, tikai pasaules mērogā – tā mēs atbalstām tieši ražotājus, nevis starpniekus un apjomīga mārketinga izdevumus.”

Par Godīgo tirdzniecību (Fair trade)

Godīgās tirdzniecības sistēma tiecas nodrošināt, lai ražotāji un zemnieki attīstības valstīs saņemtu godīgu atlīdzību par savu darbu. Šajā sistēmā strādā 1,35 miljoni strādnieku un mājsaimniecību 70 nabadzīgākajās pasaules valstīs. Ražotājiem tiek maksāta garantēta iepirkuma cena, papildus bonusi vietējās kopienas attīstībai, tiek veidotas ilgstošas tirdzniecības attiecības, kā arī samazināta starpnieku loma. Bez tam Godīgās tirdzniecības sistēmā ievēro arī vides ilgtspējas principus, bērnu ekspluatācijas aizliegumu un strādnieku tiesības

Pasākums notiek ar projekta “Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, atbalstu.

Vairāk par godīgo tirdzniecību uzziniet Zaļās brīvības mājaslapā – http://www.zalabriviba.lv/par-godigu-tirdzniecibu/

Vairāk par Berga Bazāra Ziemassvētku tirdziņiem Berga Bazāra mājaslapā – http://www.bergabazars.lv/lat/market/

Ar godīgajā tirdzniecībā sertificētu cukuru mūs saldi apgādā Dansukker.

Tiekamies 13. decembrī Berga Bazāra „Baltajā tirgū”!             

Berga Bazārā var iekļūt no Elizabetes un Dzirnavu ielas kvartālā starp Krišjāņa Barona un A. Čaka ielu.

KONTAKTI: Jānis Brizga, biedrība “Zaļā brīvība”, tel. 29118112, janis@zb-zeme.lv

Godīgās tirdzniecības marķējumi

Latvijas iedzīvotājiem jau ir zināms, ka eksistē vairāki ekomarķējumi, kuru mērķis ir nodrošināt, lai produkta ražošanas procesā tiktu ievēroti zināmi nosacījumi. Pie šādiem marķējumiem pieder arī godīgās tirdzniecības (angl. – fair trade) marķējumi, kuru fokusā ir sociāls un ekonomisks taisnīgums. Godīgās tirdzniecības kustības marķējumu standarti uzliek par pienākumu sertificētajām organizācijām nodrošināt, lai viņu darba vidē vai piegādes ķēdē tiktu ievēroti šādi principi:

  1. ražotājs saņem godīgu samaksu par savu preci;
  2. ražošanā ir ievērota demokrātija un sociāla vienlīdzība, tostarp stingri aizliegts bērnu darbs;
  3. tiek stimulēta ražotājorganizāciju ekonomiska izaugsme – lai ražotāji ne tikai saņemtu adekvātu samaksu par savu darbu, bet arī lai iegūtu papildu līdzekļus dzīves apstākļu uzlabošanai;
  4. lai ražošana notiktu saskaņā ar nekaitīgas vides prasībām – fokuss ir vērsts uz agroķīmijas samazinātu lietošanu, kārtīgu atkritumu apsaimniekošanu, augsnes auglības saglabāšanu, ilgtspējīgi izlietotiem ūdens resursiem, kā arī ģenētiski modificētu kultūraugu neizmantošanu.

Šie principi ir kopīgi visām godīgās tirdzniecības sertificēšanas organizācijām, tomēr savā starpā atšķiras organizāciju izvirzītās prasības šo mērķu sasniegšanai. Tās savā starpā atšķiras arī ar sertificējamajiem produktiem vai apgūtajiem reģioniem. Tālāk apkopotas populārākās organizācijas, kas sertificē ražotājus un ļauj tiem izmantot godīgās tirdzniecības marķējumus.

 FT FLO Fairtrade ir Eiropā pazīstamākā godīgās tirdzniecības sertifikācijas sistēma. Organizācija sertificē dažādus produktus, kuru sastāvdaļas nāk no jaunattīstības valstīm. Visvairāk pārdotie ir tieši pārtikas produkti: kafija, banāni, kakao, tēja, cukurs. Mazāk populāra ir Fairtrade FLO  kokvilna, rokdarbu izstrādājumi, rotaslietas (zelta un sudraba) un ziedi. FLO Fairtrade nosaka katram produktam minimālo cenu, kāda ražotājam (fermerim) jāsaņem no uzpircēja, kā arī prēmijas apjomu. Latvijā šobrīd nopērkams FLO Fairtrade sertificēts cukurs, kafija, tēja, dažādi saldumi u.c. produkti. Vairāk par FLO Fairtrade lasiet šeit.
 UTZ UTZ Certified ir dibināta 2003. gadā. Tā šobrīd sertificē tikai kafiju, šokolādi, tēju un rooibos tēju. Sertificētās kakao un kafijas pārdošanas apjomu ziņā tā konkurē ar FLO Fairtrade. Atšķirībā no FLO Fairtrade, UTZ Certified nav noteicis konkrētas minimālās cenas un prēmijas. Par šīm lietām UTZ sistēmā vienojas ražotājs ar uzpircēju.  Latvijā UTZ Certified pagaidām vēl nav izplatīts, taču, ņemot vērā UTZ kafijas tirgus lielo īpatsvaru citur Eiropā, drīz tas visticamāk mainīsies. Vairāk par UTZ Certified lasiet šeit.
 Rapunzel-Hand-in-Hand Hand in Hand ir privāta sertifikācijas sistēma, kas sertificē tikai vācu firmas Rapunzel produktus. Hand in Hand marķējums apvieno organiskās lauksaimniecības principus ar godīgās tirdzniecības principiem. Rapunzel šobrīd sadarbojas ar aptuveni 20 partneriem.  Katru gadu Rapunzel un HIH partneri vienojas par produkta minimālo cenu. Arī HIH ražotājiem papildus tiek maksāta prēmija, kas obligāti jāinvestē ekoloģiskos, sociālos projektos zemnieku un laukstrādnieku dzīves uzlabošanai. Latvijā arī pieejami Rapunzel Hand in Hand produkti (šokolāde, kulinārijas preces, žāvēti augļi u. c.), kurus varat meklēt veikalos Biotēka.
 FairForLifeLogo IMO Fair For Life ievēro tos pašus standartus, ko FLO Fairtrade, taču šo sertifikātu var iegūt neatkarīgi no kooperatīva vai ražotnes ģeogrāfiskā novietojuma, valsts ekonomikas vai produkta tipa. Fair For Life sertifikātu pēc būtības var iegūt jebkura kompānija jebkurā valstī, kas ievēro sertifikāta uzstādītos sociālās un atbildības pret vidi standartus. Sertifikācijas sistēma pati nenosaka kopējas minimālās cenas par produktu, minimālo cenu aprēķina katrai situācijai atsevišķi, ņemot vērā reālās ražošanas izmaksas. Latvijā atsevišķi FFL produkti sastopami Biotēkā un kosmētikai Lush. FFL savas sistēmas ietvaros par līdzvērtīgiem atzīst arī citus sertifikātus.
 new-Ifat-logo-300x297  Pasaules Godīgās tirdzniecības organizācija  (WFTO) ir godīgās tirdzniecības uzņēmumu apvienība, kurai ir sava garantiju sistēma. Apvienībā ir reģistrēti dažādu produktu audzētāji, ražotāji, izplatītāji, eksportētāji, importētāji, vairumtirgotāji un citi uzņēmumi, kas, kā apgalvo WFTO, seko godīgās tirdzniecības principiem visās savās operācijās. WFTO savā sertifikācijā atzīst citas sertifikācijas sistēmas par līdzvērtīgām. Organizācijas, kas reģistrējušās WFTO, darbojas dažādās sfērās un ražo dažādus produktus: pārtiku, kosmētiku, apģērbu u. c. Vairāk meklējiet WFTO mājaslapā.
 fwflogo_webrgb_large Fairwear Foundation ir specializējusies tieši godīgi ražotu apģērbu un audumu sertificēšanā. Sertifikātu var iegūt lieli un mazi ražotāji, izplatītāji, arī rūpnīcas. Fairwear ir definējis savus standartus atbilstoši godīgajai tirdzniecībai, kas ietver darba izvēles brīvību, bērnu darbu neizmantošanu, godīgu samaksu, labus darba apstākļus darbiniekiem u. c. Vairāk informācijas varat atrast Fairwear vietnē.
 fairphone-logo-600-335x268 Fairphone sākās kā trīs nevalstisku organizāciju veidots kopprojekts ar mērķi informēt sabiedrību par  elektronikā izmantoto izejvielu ieguvi, ar kurām nereti saistīti konflikti. Šobrīd Fairphone funkcionē kā sociālais uzņēmums, kura centrālais šī brīža produkts ir viedtālrunis Fairphone, kuru ražojot tiek ņemts vērā, lai materiālu iegūšanas procesā būtu atbalstītas vietējās ekonomijas, būtu ilgtspējīgs dizains (vērsts uz dzīves cikla pagarināšanu, pārstrādi vai otrreizēju izmantošanu cikla beigās), kā arī tiktu pievērsta uzmanība pienācīga strādnieku atalgojuma un darba apstākļu nodrošināšanai. Dizainu cenšas radīt maksimāli ilgtspējīgu un parocīgu dzīves cikla pagarināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai. Vairāk lasiet Fairphone vietnē.
 ftt_certification_label_cmyk Fair trade Tourism ir iniciatīva, kas koncentrējusies tieši uz godīgām tūrisma praksēm. Pagaidām operē Dienvidāfrikā un pamazām paplašinās. Principi ir līdzīgi kā citās godigās tirdzniecības organizācijās: lai visi tūrisma biznesā iesaistītie saņemtu godīgu daļu no ienākumiem, lai darbinieku viedokļi tiktu uzklausīti un cienīti, lai pakalpojumi būtu uzticami, ilgtspējīgi un pārskatāmi. Vairāk lasiet  Fair trade Travel vietnē.

Drīzumā gaidiet padziļinātu informāciju par lielākajām godīgās tirdzniecības sistēmām!

PS Šis raksts tapis ar projekta “Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, atbalstu.

FLO Fairtrade

FT

Šī ir lielākā un pazīstamākā godīgās tirdzniecības sertifikācijas sistēma, kas sevī apvieno 19 vietējā mēroga organizācijas – Fairtrade Marķēšanas Iniciatīvas, kas 24 valstīs Eiropā, Ziemeļamerikā, Austrālijā un Jaunzēlandē popularizē Fairtrade sertificēšanas zīmi.  Viena organizācija FLO-CERT ir atbildīga par pašu auditu un sertifikācijas veikšanu, lai pārbaudītu, vai ražošanas ķēde atbilst Fairtrade standartiem.  Fairtrade International, savukārt, ir organizācijas centrālais birojs.  Organizācija sertificē dažādus produktus, kuri visi nākt no jaunattīstības valstīm. Visvairāk pārdotie ir tieši pārtikas produkti, kā kafija, banāni, kakao, tēja, cukurs. Mazāk populāri ir Fairtrade FLO  kokvilna, rokdarbu izstrādājumi, rotaslietas (zelta un sudraba) un ziedi (Fairtrade atskaite). Kā jau visas godīgās tirzdniecības sertifikācijas sistēmas, arī šī balstās uz dažāda veida auditiem.

Attiecībā uz primāro ražotāju/audzētāju sistēma funkcionē tā, ka, tad, kad ražotājs individuāli vai caur zemnieku koorperatīvu ir izgājis auditu un ir ieguvis konkrētam produktam apstiprinātu  Fairtrade sertifikāciju un tiesības izmantot FLO Fairtrade marķējumu, viņam Fairtrade piegādes ķēdē ir jāsaņem vismaz minimālā cena par savu produktu vai arī tirgus cena, ja tā ir augstāka. Papildus tiek maksāta Fairtrade prēmija, kuru obligāti ir jāiegulda vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā. Gan minimālās, gan premium cenas ir definējis pats FLO Fairtrade un tās tiek regulāri pārskatītas. Primārie ražotāji var sertificēties FLO Fairtrade sistēmā kā „mazo saimniecību organizācijas” (angl. – Small producer organizations), kurā lielākajai daļai no koorperatīva jābūt ģimenes saimniecībām, kuras nav nepātraukti atkarīgas no algota darbaspēka, bet pašas apstrādā savu zemi. Otra iespēja ir sertificēties kā „algotā darbaspēka organizācijai” ( angl. – Hired-Labour organization). Sertificēšanās izmaksas ir jāapmaksā pašam zemniekam vai koorperatīvam, kā arī jāfinansē auditi reizi gadā. Kopējas izmaksas  mazo saimniecību organizācijām ir  aptuveni 2000-3000 eiro gadā, savukārt algotā darbaspēka organizācijai – aptuveni 3000 – 4000 eiro. Svarīgi saprast, ka lielākoties tādus masu patēriņa produktus kā kafiju, kakao vai  banānus audzē tieši mazo saimniecību zemnieki, kas ir apvienojušies koorperatīvos. Šajā gadījumā Fairtrade piešķir sertifikātu koorperatīvam. Jāpiemin, ka FLO Fairtrade neatzīst cita veida sertifikāciju par ekvivalentu, līdz ar to, lai saņemtu Fairtrade prēmiju un citus ar Fairtrade piegādes ķēdi saistītos labumus, arī uzpircējam ir jābūt FLO Fairtrade sertificētam.

Detalizētu informāciju varat atrast Fairtrade mājaslapā, kā arī projektā standardsmap.com

PS Šis raksts tapis ar projekta “Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, atbalstu.

UTZ Certified godīgā šokolāde

UTZ

UTZ certified ir salīdzinoši jauna sertificēšanas sistēma – dibināta 2003. gadā. Tā šobrīd sertificē tikai kafiju, šokolādi, tēju un rooibos tēju. Lai gan dibināta relatīvi nesen, tā ir piedzīvojusi strauju izaugsmi. Pēc pēdējās Starptautiskā Ilgtspējīgās Attīstības institūta publicētās atskaites par „ilgtspējīgo iniciatīvu stāvokli” (2014), tai ir otri lielākie sertifētās kakao pārdošanas apjomi aiz FLO Fairtrade. Kopš 2014. gada UTZ sertificētās kafijas pārdošana jau pārsniedz FLO Fairtrade, padarot to par lielāko godīgās tirdzniecības kafijas sertificētāju pasaulē.

Kā apgalvo Starptautiskā Tirdzniecības centra intervijā apgalvo pats UTZ Certified, auditi ir savā starpā kalibrēti, pielāgoti konkrētu sektoru specifikai un konkrētu vietu ģeogrāfijai, kā arī sertificējamā uzņēmuma izmēram.

Atšķirībā no FLO Fairtrade, UTZ Certified nav definējis konkrētas minimālās cenas un prēmijas. Par šīm lietām UTZ sistēmā vienojas ražotājs ar uzpircēju. Interesanta ir diskusija starp FLO Fairtrade un UTZ vadītājiem, kurā UTZ apgalvo, ka „fiksēta minimālā cena un prēmija zināmā mērā kropļo tirgu, jo gadījumos, kad raža ir sliktākas kvalitātes, uzpircējs par fiksētu cenu to vienkārši nepirks”. Turpretim, FLO Fairtrade aizstāv savu sistēmu ar argumentu, ka minimālās cenas tomēr dod zināmu stabilitāti audzētājiem. UTZ uzsver, ka daudz lielāku pienesumu dod tieši rīkotie semināri un audzētāju apmācīšana ilgtspējīgā lauksaimniecībā – šādu katra savā izpratnē nodrošina gan Utz Certified gan Fairtrade.

 

Paldies par dalību godīgas šokolādes svētkos

Paldies visiem ka pagājušajā sestdienā (18.oktobrī) piedalījās godīgas šokolādes svētkos Kalnciema kvartālā. Ar jūsu atbalstu savācām aptuveni 500 parakstus petīcijai, bet tie, kas vēl nav paspējuši parakstīties, to var izdarīt arī kampaņas mājaslapā – http://lv.makechocolatefair.org.

Bildes no pasākuma varat skatīt šeit. Varbūt atradīsiet arī kādu savu vai paziņu fotogrāfiju.

Meklējam brīvprātīgos

2014. gada 18. oktobrī Kalnciema Kvartālā visu dienu viesosies kampaņa “Make Chocolate Fair” ar savu Šokomobīli, izstādi un atrakcijām. Kampaņa vērš cilvēku uzmanību uz darba apstākļiem kakao pupiņu plantācijās – samaksu, darba vides kvalitāti, sociālo aprūpi u.tml. Pasākuma programma ilgs no plkst. 10:00 – 16:00, kuras laikā tiks rīkotas darbnīcas bērniem, izstādīta izstāde par kakao audzēšanu, rīkotas viktorīnas u.c. atrakcijas. Vairāk par pasākumu skatīt šeit – http://www.zalabriviba.lv/dzivesveids/1821/

Meklējam brīvprātīgos Petīcijas parakstu vākšanai, palīdzībai Bērnu darbnīcā (šokolādes liešana), Foto stūrītī, izstādē par godīgo šokolādes tirdzniecību un Šokolādes ratam. Noteikti, ka vairākus šos darbus apvienosim, piemēram, par petīciju noteikti varēs stāstīt arī foto stūrītī, pie šokolādes rata un izstādē.

Brīvprātīgos lūdzu pieteikties šeit.