Kā sociālās uzņēmējdarbības likums attiecas uz vides jomu?

26.julijam

Kopš 2015.gada rudens darbu uzsāka Saeimas darba grupa, kuras galvenais mērķis ir izstrādāt Sociālās uzņēmējdarbības likumu. Likumā ir teikts, ka sociālā uzņēmējdarbība attiecas arī uz vides aizsardzību un saglabāšanu. Pēc deviņu mēnešu intensīva darba, darba grupas sēdēm un vairākiem likuma melnrakstiem, ir radīta likuma versija, ar kuru var iepazīties ikviens un sniegt savus komentārus un priekšlikumus tā pilnveidošanai, lai kopīgi panāktu sociālai uzņēmējdarbībai draudzīgu tiesisko regulējumu. Likumprojekts ir pieejams šeit … Turpināt lasīt

Klimata pārmaiņas un koraļļu rifu izzušana Indijas okeānā jau 21. gs. nogalē

Droši vien daudzi ir dzirdējuši par ElNinjo, kas ir dabas parādība, kura izraisa ārkārtīgi lielus (virs 0,5°C, vairāk nekā 5 mēnešus ilgus) Klusā okeāna virsmas ūdeņu temperatūras pieaugumus. Tomēr Klusais okeāns nav vienīgais, kurā šī parādība izpaužas un izraisa negatīvas sekas. Tā skar arī citus okeānus, piemēram, Indijas – negaidītas temperatūras pārmaiņas – ūdens augšējo slāņu sasilšana jau 1997. gadā izraisīja masveida koraļļu rifu un saistīto ekosistēmu iznīkšanu – Kenijas, … Turpināt lasīt

Nepilnības ES nākotnes klimata politikā

ne-ets

Šovasar Eiropas Komisija prezentēs jaunu tiesību akta priekšlikumu Kopīgo centienu lēmumam (ESD) periodā pēc 2020. gada. Kopīgo centienu lēmums attiecas uz nozarēm, kas nav iekļautas ES Emisiju tirdzniecības sistēmā (ETS): lauksaimniecību, mežsaimniecību, transportu, mazo rūpniecību un enerģētiku, mājsaimniecībām un atkritumiem. Šajā lēmumā ir iekļauts jauns emisiju samazināšanas mērķis 2030. gadam, paredzot Kopienas emisiju samazināšanu par 30%, salīdzinot ar 2005. gada līmeni, taču šis mērķis nav pietiekami ambiciozs, lai nodrošinātu Parīzes … Turpināt lasīt

Tiekamies sarunu festivālā LAMPA

PHOTO_20160521_145326

Sarunu festivālā LAMPA mūs varēsi sastapt Cēsīs 1.jūlijā plkst. 14:00-16:00 LAPAS (Latvijas Platforma attīstības sadarbībai) teltī Attīstība un atbildība un piedalīties diskusijā par mītiem un patiesību līdzdarbojoties pasaules attīstībā. Esam veiksmīgi iesildījušies un par mītiem diskutējuši 21.un 22.maijā Jelgavā zināšanu festivālā HELSUS. Festivālā LAMPA vēlamies dzirdēt jūsu viedokli un detalizētāk apskatīt mūsu domāšanā biežāk sastopamos mītus. Vai tev kādreiz ir šķitis, ka “nav jāiejaucas palīdzībā citām valstīm, jo paši esam nabadzīgi”, … Turpināt lasīt

Atjaunojamā enerģija sasniedz jaunas virsotnes

GSR1

Neskatoties uz zemajām naftas cenām, atjaunojamo energoresursu tirgus turpina strauju attīstību. Globālās investīcijas jaunu saules, vēja un hidroenerģijas izmantošanas veicināšanai ir sasniegušas jaunu rekordaugstu līmeni – ieguldījumi vairāk kā divas reizes pārsniedza investīciju apjomu jaunu ogļu un gāzes spēkstaciju izveidei, kā liecina Renewable Global Status Report. Dažas būtiskākās atziņas no šī ziņojuma: Ieguldījumi jaunajos (emerging) tirgos pirmo reizi ir pārsnieguši attīstīto valstu ieguldījumus atjaunojamo energoresursu attīstības jomā. Vairāk nekā 8 … Turpināt lasīt

Par Latvijā ievestiem kompānijas Natural Fruit Company Ltd produktiem

SC_Logo

Atklāta vēstule Valsts ieņēmumu dienestam  2016. gada 14. jūnijā  Mēs, biedrība “Zaļā brīvība” lūdzam Valsts ieņēmumu dienestam (VID Muitas pārvaldei) precizēt, vai Latvijā kopš 2014. gada ir ievesti kompānijas Natural Fruit Company Ltd produkti un kas ir bijis to importētājs. Mēs lūdzam sniegt atbildi biedrībai “Zaļā brīvība”. Lūguma pamatojums Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un ES patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu patērētājiem ir tiesības saņemt akurātu un adekvātu … Turpināt lasīt

30 klimatam draudzīgi soļi

30soli-small

Bet ko tad es? Es viens taču neko neietekmēju! Saka, ka pasaule ir pārāk liela, lai katrs no mums varētu tajā ko būtiski mainīt. Tā nav taisnība! Gan Tu, gan es – katra mūsu izvēle ir nozīmīga, katrs solis atstāj klimata pēdu. Izvēlies savu soli un padari klimatam draudzīgu savu ikdienu. PS Šis raksts tapis ar projekta “Klimata izglītība visiem” atbalstu, ko finansē Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments.

Parīzes vienošanās ieviešana

WWF EU ETS 5 fixes_Twitter

20. jūnijā Eiropas Padomē vides ministri apspriedīs Parīzes klimata nolīguma ratifikāciju un Emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS) reformu. Parīzes Vienošanās paredz, ka visas valstis iesaistīsies, lai novērstu bīstamās klimata pārmaiņas un temperatūras celšanos apturētu būtiski zem 2°C salīdzinot ar pirms-industriālo līmeni. Tagad valdībām šī vienošanās ir jāratificē nacionālajos parlamentos un jāuzsāk ambiciozas klimata politikas ieviešana.Viens no veidiem, kā Eiropas Savienības (ES) risina ar klimata pārmaiņām saistītos jautājumus, ir ES emisiju kvotu … Turpināt lasīt

Par klimatu un riskiem

Riski saistībā ar klimata pārmaiņu negatīvajām ietekmēm uz ekosistēmām un cilvēku, antropogēno siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju palielināšanās dēļ, ir viena no plašāk diskutētajām tēmām pēdējo 20 gadu laikā. Tomēr, lai arī dažādi riski ir pētīti visaptverošā un padziļinātā zinātniskajā kontekstā, parasti tie neietver risku analīzes elementus, kas saistīti ar militārās aizsardzības reālijām un globālajiem apdrošināšanas biznesa aspektiem. Lai izvērtētu nepieciešamību runāt par potenciālajiem “sliktākajiem scenārijiem”, ir jāuzsver 3 galvenie jautājumi: … Turpināt lasīt