Satversmes tiesa atzīst dabas resursu nodokļa piemērošanu hidroelektrostacijām par leģitīmu un samērīgu

Dr.oec., Māris Jurušs, nodokļu eksperts 2015. gada 25. martā Latvijas Republikas Satversmes tiesa ir pasludinājusi spriedumu lietā Nr. 2014-11-0103 par dabas resursu nodokli (turpmāk – DRN) par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijās.[1] Ar šo spriedumu ir noteikts, ka Satversmei atbilst normas, kas noteic pienākumu mazajām hidroelektrostacijām (HES) maksāt dabas resursu nodokli. Lai arī tiesāšanās ar valsti pats par sevi nav nekas labs, tomēr pozitīvi vērtējams, ka šī lieta tika … Turpināt lasīt

Cukura mānīgais saldums

Cukura patēriņš pēdējā gadsimtā ir strauji audzis un tagad cukura ražošana nodrošina iztiku daudziem pasaules iedzīvotājiem. Taču Eiropas Savienība (ES) plāno reformēt cukura tirgu, kas daudzus no šiem zemniekiem jaunattīstības valstīs atkal varētu novest nabadzībā. Cukurbiešu audzēšana cukura ražošanai Latvijā vairs nenotiek, bet daudzās citās ES dalībvalstīs zemnieki joprojām saņem ievērojamas subsīdijas par cukurbietēm (aptuveni 270 EUR par hektāru). Tas ļauj saražot lētu cukurbiešu cukuru. Taču ES šim vietējam cukuram … Turpināt lasīt

Gandrīz pusē Eiropas Savienības pārtikas atrodamas pesticīdu atliekvielas

Pesticīdu atliekvielas uzrādās gandrīz pusē (45 %) pārbaudīto pārtikas produktu. Tā atklāts nesen Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (ESFA) veiktajā pētījumā. Lai arī ESFA uzskata, ka šie atliekvielu apjomi ir droši, netika pārbaudīta ietekme, kuru rada vairāk kā viena pesticīda atliekvielas. Šādas vairāku pesticīdu atliekvielas tika atrastas 27,3 % pārbaudītās pārtikas. Lai arī ESFA uzskata, ka vienas pesticīdu atliekvielas klātbūtne pārtikas produktā visdrīzāk neradīs nopietnu kaitējumu patērētāju veselībai, vairāku atliekvielu “kokteiļefekta” … Turpināt lasīt

Rozes mīļotajai – ūdens trūkums nīlzirgiem un bērnu darbs ar ķimikālijām

Vai esat kādreiz aizdomājušies, kādu ceļu ir gājuši ziedi, ko pērkat savai mīļajai vai mīļotajam svētkos – kādos apstākļos tie audzēti un kādu ietekmi uz vidi atstāj? Lielākā daļa pasaules griezto ziedu tiek audzēti Holandē, tomēr daļu eksportē arī tādas jaunattīstības valstis kā Kenija un Tanzānija Āfrikā vai Kolumbija un Ekvadora Latīņamerikā. Ir zināms, ka ziedu audzēšana ir saistīta ar vairākām vides problēmām. Sākot ar lieliem pesticīdu un herbicīdu izmantošanas … Turpināt lasīt

Pašvaldību oglekļa pēda

Emisijas, kas rodas Latvijas iedzīvotāju patēriņa rezultātā, pēdējos gados pieaug – vislielākās tās ir bijušas galvaspilsētā Rīgā. Vidējās patēriņa emisijas 2013. gadā Latvijā bija 7,5 tonnas CO2 uz cilvēku, kas pārsniedz pasaules vidējo rādītāju – 5 tonnas CO2 uz cilvēku gadā. Emisiju apjoma pieaugums saistāms ar ekonomikas atgūšanos un mājsaimniecību ienākumu palielināšanos. Tā secināts biedrības “Zaļā brīvība” veiktajā projektā “Kampaņa zema oglekļa pašvaldību attīstībai”, kura ietvaros tika aprēķinātas Ventspils pilsētas … Turpināt lasīt

Jaunās “Fairtrade Izejvielu programmas”

30f1592955

Nesen godīgās tirdzniecības sertifikācijas sistēma FLO Fairtrade nākusi klajā ar jaunu programmu, kurā papildus stimulēs kompānijas, kas saviem produktiem izmanto kādu no Fairtrade sertificētām izejvielām, pat, ja pārējās sastāvdaļas produktā nav Fairtrade sertificētas. Šobrīd tas attiecās uz kakao, cukura un kokvilnas izmantošanu. Turpmāk kompānijas, kas saviem produktiem izmanto kādu no FLO Fairtrade sertificētajām izejvielām drīkstēs uz sava produkta iepakojuma izvietot jauno FLO Fairtrade marķējumu (skat. zemāk), kas vēstīs, ka šajā … Turpināt lasīt

Filmiņas par to, kas ir zaļā infrastruktūra

Vai ziniet, kas ir zaļā infrastruktūra? Projekta GreenInfraNet ietvaros ir izveidotas 3 īsfilmas, kas izskaidro šo terminu.

Seminārs „Godīgā tirdzniecība: Maini spēles noteikumus!”

SIF_logo_krasains_pamata_CMYK

Kādas ir patēriņa ietekmes uz vidi un sabiedrību? Vai produktiem ir ētiskā vērtība? Kādi marķējumi liecina par produktu ilgtspēju? Vai tirgotājiem ir jāuzņemas daļa atbildības var vides un sociālajām problēmām pasaulē? Kā labāk varētu šīs problēmas risināt? Šie bija daži no jautājumiem, kas tika apspriesti biedrības „Zaļā brīvība” organizētajā seminārā „Godīgā tirdzniecība: Maini Spēles noteikumus”, kas 2015. gada 23. janvārī notika biedrības „homo ecos:” telpās. Pasākuma programma pieejama šeit. Seminārā … Turpināt lasīt

Darba piedāvājums

Biedrība Zaļā brīvība 2015. gadā uzsāk vairākus projektus par vides un attīstības jautājumiem. Tāpēc meklējam pilnas vai nepilnas slodzes projektu vadītāju un asistentu, kuru uzdevums būtu popularizēt solidaritātes ekonomiku, izglītot žurnālistus par attīstības sadarbības jautājumiem un izglītotu sabiedrību un lielveikalu pārstāvjus par ilgtspējīgām piegādes ķēdēm, īpaši tropisko augļu sektorā. Pretendentiem nepieciešama interese attīstības un vides aizsardzības jautājumos, labas komunikācijas un plānošanas spējas, labas latviešu un angļu valodas prasmes, pieredze projektu … Turpināt lasīt